วิธีการเข้าเรียนออนไลน์

sign in

1. เข้าสู่ระบบโดยใช้ อีเมลและรหัสผ่าน


อีเมล: รหัสนักเรียน@sukhon.ac.th (เช่น 01234@sukhon.ac.th)
รหัสผ่าน: Skdw ตามด้วยเลขบัตรประชาชน 13 หลัก (เช่น Skdw1100011111001)

sign in

2. เลือกคอร์สที่ต้องการเข้าเรียนจากหน้า คอร์สของคุณ


หรือดูสถานะของคอร์สเรียนและข้อมูลของนักเรียนได้จากหน้านี้

sign in

3. ดูที่ส่วนของ เนื้อหาคอร์ส และเลือกบทเรียนที่ต้องการเข้าเรียน


หากมีเอกสารประกอบการเรียน สามารถดาวน์โหลดได้จากแถบ เอกสารประกอบการเรียน ด้านข้างเนื้อหาคอร์ส

sign in

4. สนุกกับการเรียนออนไลน์ได้เลย


โดยสามารถดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม เลือกบทเรียน ปรับความเร็วของวิดีโอ หรือจดบันทึกได้ในระบบ